Principal Market Update: แนะนำระมัดระวังหุ้นเทคฯ หลังหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อรับผลประกอบการกลุ่มการเงิน

Principal Fund Update

19 July 2023

  • แม้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนปรับขึ้นต่อ โดย Dow Jones +1.1%, S&P 500 +0.7 และ Nasdaq +0.8% ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการประกาศผลประกอบการของ Bank of America และ Morgan Stanley อย่างไรก็ตาม Nasdaq 100 ในปีนี้ได้ปรับขึ้นแล้วถึง +45% ทำให้มี Valuation ในปัจจุบันค่อนข้างแพงซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ forward PE 29 เท่า หรือประมาณ +2 SD  รวมถึงความไม่แน่นอนที่ยังปกคลุมตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง เช่น ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอย หรือโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 2 ครั้ง (อ้างอิง Dot plot ล่าสุด) เราจึงแนะนำนักลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง หรือหุ้นกลุ่มเทคฯ เช่น PRINCIPAL GOPP หรือ PRINCIPAL GCLOUD สามารถขายทำกำไรออกบางส่วนได้
  • มุมมองของ บลจ.พรินซิเพิล ปัจจุบันยังมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดี (Quality Growth) มีรายได้แข็งแกร่ง สม่ำเสมอ มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน  เช่น PRINCIPAL GESG, PRINCIPAL GQE และเราแนะนำการลงทุนตราสารหนี้โลก เนื่องจากยีลด์ (YTM) ปัจจุบันอยู่ในระดับน่าสนใจ และหากเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ราคาตราสารหนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นโดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GFIXED  ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุกที่ยืดหยุ่น สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภทที่มีคุณภาพทั่วโลก และบริหารจากทีมงานมากประสบการณ์จาก PIMCO และเรายังแนะนำ
    PRINCIPAL VNEQ ที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ มีคุณภาพดีในตลาดหุ้นเวียดนาม เนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เพิ่มเติม

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: แนะนำระมัดระวังหุ้นเทคฯ หลังหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อรับผลประกอบการกลุ่มการเงิน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL GESG, PRINCIPAL GQE และ PRINCIPAL GCLOUD ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL VNEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุน PRINCIPAL GESG มิได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการและการจัดทำรายงานของกองทุนรวมเช่นเดียวกับ SRI Fund /กองทุน PRINCIPAL GCLOUD ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก / กองทุน PRINCIPAL GOPP กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต