Principal Market Update: เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตราสารหนี้ไทยอย่างมีนัยในเดือน ต.ค. 2023

20.10_Principal Market Update template

20 October 2023

  • ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. 2023 มีเงินลงทุนจากต่างชาติไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นการไหลกลับเข้ามาของเงินทุนต่างชาติสูงที่สุดเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มี.ค. ปีนี้ โดยเหตุผลหลักคือ อัตราผลตอบแทน (Yield) ของไทยอยู่ในระดับสูง และธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดๆ ไปเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว (อ้างอิงจากความเห็นล่าสุดของ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าแบงก์ชาติ) ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. 2023 (อ้างอิงจากความเห็นล่าสุดของคุณเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed) จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มมีความสนใจในตราสารหนี้ไทยมากขึ้น
  • จากการที่อัตราผลตอบแทน (Yield) ตราสารหนี้ไทยที่อยู่ในระดับสูง และสูงกว่าการอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการแล้ว ส่งผลให้เงินลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามลงทุนในตราสารหนี้ของไทย บลจ.พรินซิเพิล จึงมองว่า ณ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารหนี้ไทย เนื่องจากนักลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก Capital Gain เพิ่มเติมในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL DPLUS สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ต่ำ มี Current Yield ที่ระดับ 2.65% และ Duration ที่ 0.5 ปี และ PRINCIPAL iFIXED สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ปานกลาง มี Current Yield ที่ระดับ 3.25% และ Duration ที่ 2.43 ปี as of 29 September 2023
  • นอกจากนี้เรามีมุมมองว่าสามารถทยอยสะสมตราสารหนี้โลกได้ จากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดปลายปีนี้ และมีโอกาสปรับลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2024, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Yield) และตราสารหนี้ชนิดอื่นๆ ทั่วโลกอยู่ในระดับสูง และโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐในช่วงไตรมาส 1 หรือไตรมาส 2 ปีหน้าซึ่งจะส่งผลให้คนลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น โดยมีกองทุนแนะนำคือ PRINCIPAL GFIXED มีกองทุนหลักคือ PIMCO GIS Income Fund มี yield to maturity (YTM) ของพอร์ตประมาณ 8% ต่อปี อีกทั้งตราสารหนี้ในพอร์ตมีอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยที่ AA- (Source : PIMCO as of 30 September 2023) และเป็นกองทุนที่มีการคิดค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในกลุ่มกองทุนที่ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund ในประเทศไทย (Source: Fund factsheet as of 30 September 2023)

กองทุนแนะนำ

อ่าน Principal Market Update: เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตราสารหนี้ไทยอย่างมีนัยในเดือน ต.ค. 2023

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุน PRINCIPAL GFIXED มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ /  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ