Principal Market Update: ตลาดหุ้นเวียดนามปรับลด 4% หลังนักลงทุนรายย่อยเทขายหุ้นในกลุ่ม Vingroup จำนวนมาก

26.10_Principal Market Update template

26 October 2023

  • ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงแรงกว่า 4% จากตลาดโลกและทั้งภูมิภาคที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการเทขายของนักลงทุนรายย่อย หลังจากได้รับข้อมูลว่ากลุ่ม Vingroup  (VIC) มีแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) ครบกำหนดสัญญาปี 2568 มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon) รายไตรมาสที่ 9.5% - 10% ต่อปี และสามารถนำมาแปลงสภาพเป็นหุ้น Vinhomes (VHM) ได้ที่ราคา 51.6 – 53.9 ดองได้ 
  • การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ทำให้ VIC ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้น จากเดิมดอกเบี้ยของหุ้นกู้อยู่เพียง 3% ต่อปี (ปัจจุบันเสนอที่ 9.5% - 10% ต่อปี) ทำให้นักลงทุนรายย่อยเกิดความกังวลถึงต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ทำให้มีการเทขายหุ้นกลุ่ม VIC และ VHM ในวันนี้ และยังทำให้นักลงทุนกังวลจากสถานการณ์ตลาดหุ้นเวียดนามที่ตกลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่แล้วทำการลดการถือครองหุ้นตัวอื่น ๆ ในตลาดลงด้วย
  • โดยคาดว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นเวียดนามจะกลับสู้ภาวะปกติเมื่อ 1) นักลงทุนรายย่อยเข้าใจสถานการณ์เรื่องการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของ VIC มากขึ้น และ 2) มีแรงซื้อจากนักลงทุนบางส่วนที่เข้าช้อนซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเวียดนามช่วงที่ราคาตกลง
  • สถานการณ์นี้สอดคล้องกับคำแนะนำจาก บลจ. พรินซิเพิลในสัปดาห์ก่อน (อ่านเพิ่มเติม) ที่แสดงความกังวลต่อความผันผวนในระยะนี้ของตลาดหุ้นเวียดนาม แต่ในระยะยาวภาพรวมมหภาคยังคงดีตามที่คาดการณ์ไว้ ถึงแม้ว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของเวียดนามปี 2566 มีแนวโน้มต่ำกว่า 6.5% ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ โดยตลาดคาดว่าการเติบโตของ GDP เวียดนามจะมากกว่า 5% ซึ่งยังทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในปีนี้เช่นเดิม
  • กองทุนพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) ปัจจุบันไม่มีการลงทุนในหุ้น Vingroup และมีการถือหุ้น Vinhomes ในสัดส่วนที่น้อยกว่า benchmark โดยผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นลงทุนระยะยาวและยังโฟกัสไปในหุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน (Financial Service) และสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ในบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีการเติบโตเชิงกลยุทธ์ และมีธรรมมาภิบาล

Market update

อ่าน Principal Market Update: ตลาดหุ้นเวียดนามปรับลด 4% หลังนักลงทุนรายย่อยเทขายหุ้นในกลุ่ม Vingroup จำนวนมาก

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ /  บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต