Principal Market Update: Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ)

cheq_Principal Market Update template

24 August 2023

  • จากเหตุการณ์ปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งเริ่มกลับมาเป็นที่กังวลอีกครั้ง จากกรณีการยื่นล้มละลายของ China Evergrande และการผิดนัดการชำระเงินของ Country Garden โดยเราแนะนำให้นักลงทุนลดน้ำหนักหุ้นจีนในวันจันทร์ที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม)
  • สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก และมีสัดส่วนถือครองกองทุนหุ้นจีนในระดับน้ำหนักที่ต่ำกว่าเป้าหมายการจัดสรรสินทรัพย์ (underweight) กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ) ยังคงมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับกองทุนตราสารหุ้นจีนในตลาด
  • โดย PRINCIPAL CHEQ มีกองทุนหลักคือ Schroder ISF All China Equity เน้นลงทุนหุ้นคุณภาพสูง ทั้งในตลาด Onshore และ Offshore เช่น China A share, H share, และ ADR ผ่านกระบวนลงทุนที่เข้มงวด (Figure 1) ตั้งแต่การเลือกหุ้นเข้า Universe การประเมินมูลค่า จนถึงการประเมินปัจจัย ESG เพื่อแสวงหาการเติบโตในระยะยาว
  • หุ้นที่กองทุนในเน้นลงทุนจะเป็นธีมการเติบโตของการบริโภคในประเทศ และธีม/อุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุน เช่น บริษัท Contemporary Amperex ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกจากประเทศจีน ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึงประมาณ 35% หรือ บริษัท Kweichow Moutai แบรนด์สุราระดับพรีเมียมอันดับ 1 ของจีน ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของจีน ในการเฉลิมฉลอง หรือใช้ในพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง (Figure 2, 3)
  • ในขณะที่จากการเปิดเผยล่าสุด กองทุนหลักมีสัดส่วนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในจีนเพียง 2 บริษัท คิดเป็น 1.7% ของ NAV เท่านั้น (Figure 4) โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทที่ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ
  • บริษัทแรกดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจรสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย การเช่า การให้บริการปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในจีน บริษัทมีงบการเงินและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องสูง จาก Cash ratio อยู่ที่ 1.72 เท่า (Source: Schroders as of 30 June 2023)
  • บริษัทที่สองเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินและขายอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ที่จอดรถ รวมทั้งธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก บริษัทมีกำไรครึ่งปีแรกปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.7% ที่หนึ่งหมื่นสี่พันล้านหยวน และมีฐานะทางการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง มีเงินสดต่อหนี้สินระยะสั้นอยู่ที่ 1.27 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 (Source: Schroders as of 30 June 2023)

Cio's view

Cio's view

อ่าน Principal Market Update: Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL CHEQ ลงทุนกระจุกตัวใน emerging markets ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต