รายงาน 6 เดือนแรก 2563 (Thai version only)

รายงาน 6 เดือนแรก 2563 (Thai version only)

เดือนมกราคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

เดือนกุมภาพันธ์
​​​​​​กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์

เดือนมีนาคม
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เดือนเมษายน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม