ฟรี! PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาทเมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบ 2,000 คนแรก

Mobile_App_Online

 

ดาวน์โหลดแอป Principal TH คลิก

ลงทุนไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกไปกับแอป Principal TH ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์การลงทุนที่ง่าย ตอบโจทย์นักลงทุน

1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปด้วยการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล NDID หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-eleven

2. เกาะติดสถานการณ์การลงทุนได้ทุกที่

3. ค้นหากองทุนสะดวก ง่าย

4. เลือกแผนการลงทุนตัวอย่างครอบคลุมทุกความต้องการกับ Principal Asset Allocation Plan

 

ฟรี! PRINCIPAL DPLUS-A 200 บาทเมื่อเปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบ 2,000 คนแรก

 

ศึกษาขั้นตอนการเปิดบัญชีเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบุคคลที่เปิดบัญชีตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิลจำกัด (“บริษัทจัดการ”)
  2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทจัดการเท่านั้น
  3. สำหรับลูกค้าของ บริษัทจัดการ จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Principal TH ก่อน 15 มิถุนายน 2565
  4. ผู้ที่สนใจ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  5. ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ทำการเปิดบัญชี ผ่าน แอปพลิเคชัน Principal TH แบบเสร็จสมบูรณ์ โดยที่จะต้องได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
  6. ในกรณีที่การสมัครเปิดบัญชีลงทุนไม่สมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ บริษัทจัดการ จะมีการติดต่อกลับ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารกลับให้ทางเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันทำการหลังสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย โดยจะนับวันที่เปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์และได้รับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก บริษัทจัดการ และ ได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’ โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
  7. ‘ผู้รับสิทธิ์’จะได้รับหน่วยลงทุน PRINCIPAL DPLUS-A มูลค่า 200 บาท ภายใน 14 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากได้รับอีเมลยืนยันเป็น ‘ผู้รับสิทธิ์’
  8. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  9. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 หรือ จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 2,000 คนแรกที่สมัครเท่านั้น
  10. บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการส่งเสริมการขาย ของสมนาคุณที่มูลค่าหรือเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริม การขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทจัดการถือเป็นที่สุด